Zážitkem k porozumění – výstava o sluchu a jeho poruchách

Dne 18. června 2020 jsme v rámci znakového jazyka navštívily interaktivní výstavu „Zážitkem k porozumění“ zaměřenou na zvuk, sluch a život lidí se sluchovým postižením. Byla to výjimečná příležitost jak lépe poznat svět neslyšících, pochopit jak ucho funguje, co je zvuk, jaké jsou poruchy sluchu, kompenzační pomůcky a další zajímavosti, například možnost projít si model ucha v nadživotní velikosti. Paní průvodkyně nám ukázala, jak vlastně zvuk vypadá za pomocí desky, soli a zvuku. Sůl tvořila obrazce podle zvukových vibrací. Výstava obsahovala i modely kochleárních implantátů a dalších pomůcek.
V další části jsme si zopakovaly několik slovíček ze znakového jazyka a dozvěděly se spoustu zajímavých informací o komunitě neslyšících, o historii a jejich kultuře. Ale většinu informací už jsme věděly z hodin znakového jazyka. Samozřejmě pro nás byl problém porozumět všem znakům lektora. Naštěstí nám paní Kopecká začala znaky tlumočit a my se tak dozvěděly více o světě neslyšících.
Mně osobně se výstava moc líbila a myslím, že i všem zúčastněným. Byla opravdu zajímavá a moc jsme si ji užily.

Eliška Dragounová, 3. D