Procházka s bílou holí

Dne 12. června 2020 třída 3. D z oboru právní a sociální služby si na závěr ukončení kurzu znakového jazyka, který probíhal pod vedením lektorky Martiny Kopecké ze vzdělávací agentury Aldea, svoje dovednosti rozšířili o základy prostorové orientace a samostatný pohyb jedinců se zrakovým postižením za pomocí bílé hole. Tato akce byla organizovaná v rámci „Projektu Přátelská místa“, který vznikl nejen proto, aby naučil „normální“ lidi komunikaci s handicapovanými a seniory, ale především proto, aby jim usnadnil jednání na úřadech, kde se často setkávají se zbytečným nedorozuměním.
Absolvovaný kurz je pro naše studenty velmi přínosný. Někteří z nich pracují se zdravotně postiženými v rámci odborné praxe, například MŠ a ZŠ pro sluchově postižené Holečkova Praha 5 anebo ZŠ pro zrakově postižené Praha 2, ale i na jiných pracovištích.

Mgr. Ľubica Drnáková a Martina Kopecká – lektorka znakového jazyka