Pomáháme Ukrajině

Jako studenti oboru sociálněprávní služby jsme se rozhodli zorganizovat materiální sbírku na pomoc válkou sužované Ukrajině. Akce se konala ve dnech 2. – 5. března. Velmi nás překvapila a současně potěšila hojná účast studentů i učitelů naší školy, za kterou bychom rádi touto cestou poděkovali. Předmětem sbírky byly zdravotnické a hygienické potřeby, dále např. deky, spacáky nebo teplé oblečení. Nasbírané materiály byly předány Domu národnostních menšin v Praze. Ještě jednou děkujeme za vítanou a účinnou pomoc.

Adéla Schwarzová za třídu 4. D