Pomoc obětem trestné činnosti

Dne 16. prosince 2015 jsme měli společně s ostatními třídami možnost se zúčastnit odborné přednášky Mgr. Petry Vitoušové, představitelky Bílého kruhu bezpečí. Hlavním tématem přednášky byla „Pomoc obětem trestné činnosti“. Paní magistra nás informovala o práci, kterou každý den vykonává. Poté nám vyprávěla skutečné případy, se kterými se měla možnost ve své praxi setkat, což bylo velmi zajímavé a poutavé. Dozvěděli jsme se, co je hodně důležité v komunikaci s oběťmi trestných činů a jak jim pomoci, ale hlavně o jejich pocitech z hlediska jejich psychiky. Bylo zajímavé se dozvědět mnoho nového od osoby, která se této problematice věnuje den co den. Tato přednáška pro nás byla přínosem i jako doplnění učiva předmětů právních a sociálních služeb. Tímto paní magistře ještě jednou děkujeme.

Barbora Baxová, 4. D

Studenti vybraných tříd naší školy měli 16. prosince 2015 jedinečnou možnost účastnit se odborné přednášky a následné diskuse s prezidentkou Bílého kruhu bezpečí, paní Mgr. Petrou Vitoušovou. Tématem přednášky byly oběti kriminality, kterým BKB pomáhá řešit problémy v oblasti psychosociální i právní.

Paní prezidentka nás v úvodu seznámila s činností BKB, jehož cílem je poskytovat odbornou bezplatnou pomoc zejména obětem a svědkům trestných činů. Svůj skvělý výklad prokládala reálnými příběhy obětí trestné činnosti, nakterých studentům přiblížila náročnost své práce. Další část své přednášky věnovala zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který studentům pečlivě vysvětlila.

Realizovanou přednášku studenti velmi kladně hodnotili, a to nejen z důvodu návaznosti na maturitní okruhy z práva a sociálních předmětů, ale především z důvodu praktického uplatnění ve vlastním životě. Paní prezidentce ještě jednou srdečně děkujeme za čas, který nám věnovala.

Mgr. Jarmila Chalupová