Právní hry

Dne 12. února se třídy 3. B a 3. D zúčastnily programu „Právní hry“ na Metropolitní univerzitě Praha. Program se skládal ze dvou částí, simulovaného soudního procesu a přednášky o autorském právu.
První část programu vedl prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab. Zopakovali jsme si, z jakých soudů se sestává soudní systém ČR a jaký je rozdíl mezi občanským soudním řízením a trestním řízením. Také jsme se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi kontinentálním a angloamerickým soudním systémem. Poté jsme si mohli zvolit, jestli se budeme zabývat občanskoprávním sporem – pomluvou, nebo zda zkusíme trestní řízení. Vybrali jsme si trestní řízení a zabývali jsme se tak případem zastřelení pytláka myslivcem. Vyhrála obhajoba a čin tak nebyl kvalifikován jako vražda, ale jako ublížení na zdraví s následkem smrti, a obžalovaný tak dostal „pouze“ 4 roky odnětí svobody.
Následovala přednáška o autorském právu. JUDr. Marek Beneš nám velmi vtipnou formou na praktických příkladech ukázal, co je porušením autorských práv a co není. Zjistili jsme, že autor je důležitější než interpret nebo jakým způsobem může škola nakládat s našimi školními projekty.
Myslím si, že akce pro nás byla přínosná. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, vyzkoušeli jsme si, jaké je být v roli státního zástupce či obhájce a také jsme si vyzkoušeli, jak alespoň přibližně vypadá vysokoškolská výuka. Ráda bych za celou třídu poděkovala Metropolitní univerzitě Praha, oběma přednášejícím a v neposlední řadě také Mgr. Ivaně Karáskové a Mgr. Veronice Staré za zprostředkování této akce.

Lucie Přenosilová, 3. B