Světlo a život

Dne 25. ledna 2018 navštívily třídy 2. A a 2. B přírodovědeckou výstavu v Nové budově Národního muzea v Praze 1. Výstava měla interaktivní charakter a probíhala jako vzdělávací lektorovaný program, kde žáci obdrželi pracovní listy, s kterými v průběhu celé výstavy pracovali.
Hlavní cíl výstavy spočíval ve zmapování vlivu světla na život na Zemi od prvopočátku až po současnost, respektive od jeskyň s nedostatkem světla, až po koruny pralesa. Tento zajímavý program nám představil život v jeho nejrozmanitějších formách přizpůsobených na množstvích světla v jednotlivých biotopech.

Mgr. Gabriela Kolářová