Škola se zaměřením na poruchy sluchu a logopedii

Dne 30. ledna 2018 navštívila třída 3. D oboru právní a sociální služby speciální školu se zaměřením na poruchy sluchu a logopedii. Tato škola sídlí na Smíchově v Holečkové ulici pod názvem MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené.
Exkurzí nás prováděl zástupce školy, pan Vácha, který nám na úvod, v rámci krátké přednášky, poskytl informace o historii školy, ale také o jejím současném fungování a o uplatnění žáků po ukončení studia. Poukázal na možnosti uplatnit se v oborech jako čalouník, cukrář, kuchař, šití oděvů a další.
Absolvovali jsme náslech v 8. třídě ZŠ, kde jsme se zapojili do komunikace s dětmi prostřednictvím znakového jazyka. Nahlédli jsme do odborných učeben, kde jsme si prohlédli výrobky žáků. Velmi zajímavá byla logopedická výuka v mateřské škole, které jsme se též zúčastnili. Učitelkám v MŠ jsme předali dárky, v podobě hraček, které vyrobili naše studentky.
Exkurze na škole pro sluchově postižené děti byla pro nás jako studenty sociálního oboru velmi přínosná. Získali jsme hodně nových a zajímavých informací pro rozšíření našich odborných vědomostí a zkušeností.

Pavla Barešová, Sofija Nikelská, Vendula Vinická (3. D)