Právní hry

Ve dnech 10. a 17. února 2017 se všechny třetí ročníky zúčastnily v rámci výuky odborného předmětu právo akce „Právní hry“ pořádané Metropolitní univerzitou Praha. Tento projekt hodnotíme velmi pozitivně, protože studenti si jednak „vyzkoušeli“ na jeden den, jaké to je být vysokoškolským studentem a jednak si zábavnou formou upevnili své poznatky v rámci simulovaného soudního procesu. Ostatně níže uvádíme komentáře samotných zúčastněných.
Tímto děkujeme Metropolitní univerzitě Praha za cennou zkušenost a čas, který byl věnován našim studentům.

Mgr. Ivana Karásková
Mgr. Veronika Stará

Během semináře jsme si osvěžily paměť v základech práva a občanského soudního řízení, mohli jsme si také vyzkoušet obhajobu v simulovaném soudním procesu. Dále jsme se podrobněji podívali na problematiku autorských práv a dozvěděli jsme se o velice kuriózních případech porušení autorských práv.
Celý seminář byl velice zajímavý, jelikož jsme si mohli vyzkoušet právo v praxi.

Tereza Lázňovská, 3. D

Moc se mi líbila přednáška JUDr. Beneše týkající se autorského práva. Nejednalo se pouze o suchý výklad – naopak vše bylo vysvětleno velice poutavou formou na praktických příkladech. Styl přednášení se mi líbil. Myslím, že to byla velice dobrá a informativní zkušenost.
Druhá část vedená panem profesorem Klímou byla rovněž moc zajímavá. Někteří z nás si vyzkoušeli v simulovaném soudním procesu role obhájce, poškozeného a svědků. Šlo o pomluvu a úkol zněl jasně: Dokázat, že šlo o pomluvu, nebo toto tvrzení žalující strany naopak vyvrátit. Spor nakonec dopadl ve prospěch strany žalované, studenti tedy dokázali obhájit, že se o pomluvu nejednalo.
Celou zkušenost hodnotím velice kladně a věřím, že někteří studenti již o studiu na Metropolitní univerzitě Praha uvažují.

Tereza Mattanelli, 3. A

Velmi mne zaujala přednáška na téma autorského práva od JUDr. Marka Beneše, která byla velice poutavá a pan Beneš udržel naši pozornost nejen silným hlasem, ale též často kladenými dotazy a celkovým zapojováním nás účastníků do debaty.
Poté si nás vzal do parády prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab., který se s námi zaměřil na problematiku OSŘ (občanského soudního řízení). Též jsme začali přednáškou, avšak všichni jsme se těšili na to, co přijde hned po ní. Dobrovolníci byli zapojeni do simulovaného soudního procesu v rolích žalobce a žalovaného. Každá strana měla dále k dispozici svědka, kterého mohly vyslýchat obě strany.
Celkově tento den hodnotím jako velice přínosný a určitě nejeden z nás popřemýšlí o budoucím studiu právě na této škole.

Pavlína Viterová, 3. A

Přednáška byla velmi poutavá a většina z nás se aktivně zapojila do diskuze. Příjemným a zábavným oživením celého programu byla účast nás studentů v simulovaném soudním procesu.

Kristýna Kokošková, 3. C