Praxe v Mnichově

Praxe v Mnichově byla jeden velký zážitek. Potkala jsem spoustu nových lidí, získala nové kamarády, ale hlavně jsem získala spoustu zkušeností. Po krátké době jsem si na německý jazyk tak zvykla, že pro mě bylo po příjezdu do Prahy zvláštní slyšet všude jazyk český. Odnáším si z této praxe také samé dobré vzpomínky.
Co se týče konkrétní praxe, kterou jsem absolvovala s mojí výměnnou studentkou, náplň práce byla sice mimo můj obor, ale zase jsem se naučila něco nového. Na praxích jsme se hlavně dohodli, že budeme komunikovat pouze německy, takže procvičování německého jazyka bylo na denním pořádku. Práci jsme vykonávali jak na skladu online obchodu s oblečením Marivie, tak v kamenném obchodu Amber Lounge blízko Universität, za mě nejkrásnější části Mnichova.
Odpolední program jsme měli vždy plně nabitý, všichni jsme se scházeli hned jak to bylo možné a trávili společně co nejvíce času. Jsem moc ráda, že jsme si všichni tak sedli a rozuměli si, i přestože mluvíme jinou řečí.
Večery jsme občas trávili také s rodinou u večeře, kde jsme se bavili převážně německy a jen když jsme se snažili něco vysvětlit pomohli jsme si angličtinou.
Musím říct, že celkově jsem z této praxe moc nadšená a jsem ráda, že jsem do toho nakonec šla. Poznala jsem, jaké to má výhody si takto vyjet do cizí země a poznat jinou kulturu a nové lidi. Jsou to dny, na které budu stále vzpomínat.

Nela Jodasová 3. A