Přednáška Cyrila Svobody

Dne 26. září 2023 se na naší škole konala přednáška s významnou osobností, bývalým ministrem zahraničních věcí, expertem na bezpečnostně zahraniční politiku, vysokoškolským pedagogem, panem doktorem Cyrilem Svobodou

Přednášky se zúčastnili žáci oboru Právní a diplomatické služby. Hlavními tématy přednášky byly diplomatické výsady a diplomatický protokol. Studenti se dozvěděli o diplomatických stycích, včetně zajištění bezpečnosti naší země.