Školská rada

Vážení rodiče!
V tomto školním roce končí funkční období člena školské rady naší školy, který je zástupcem nezletilých žáků. Obracíme se na Vás proto s dotazem, kdo z Vás by měl zájem kandidovat do školské rady.
Prosíme případné zájemce, aby do 22. září 2023 kontaktovali Mgr. Jindru Blažkovou, která Vám podá bližší informace.

Jindra Blažková za ŠR
blazkova@stredniskoladrtinova.eu