Preventivní program Městské policie hlavního města Prahy

Ve dnech 13. až 16. prosince 2021 se na naší škole konal preventivní program Městské policie hlavního města Prahy na téma prevence sociálně patologických jevů. Programu se účastnily všechny třídy naší školy, v každém ročníku měl trochu jiné zaměření. V průběhu těchto besed se strážníky městské policie jsme se nedozvěděli pouze čistou teorii, nýbrž i mnoho praktických příkladů ze života. Tento program byl velice zajímavě pojat, zaujal mnohé studenty a všichni si ho užili. Účastnili jsme se ho již několikátým rokem a těšíme se na jeho pokračování v dalším roce.

Petr Kadleček, 3. A