Preventivní program Policie ČR – Trestní odpovědnost dětí a mládeže

Ve dnech 6. a 7. prosince 2021 se uskutečnil seminář preventivního programu Policie ČR, kterého se účastnily všechny první ročníky.
„Líbilo se mi, že v programu byly konkrétní příklady z reálného života.“
„Dozvěděli jsme se rozdíly mezi přestupky a trestnými činy včetně sankcí. Dobře bylo vysvětleno, co je nedbalost, a co úmysl. Na konci programu jsme měli možnost diskuze a mohli jsme se ptát na řešení situací, do kterých bychom se mohli dostat.“

Lucie Kratinová, 1. B
Kateřina Hykešová, 1. B

Viktoria Kostina, 1. B
Tereza Burdová, 1. B