Preventivní program Policie ČR

V lednu proběhla v našich čtyřech prvních ročnících dvouhodinová přednáška Policie ČR na téma Trestná činnost dětí a mládeže a kyberšikana. Por. Bc. Michaela Reichertová z Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy nám objasnila hlavní znaky rizikového chování a uvedla konkrétní příklady z praxe (např. zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti). Uvědomili jsme si nejen trestněprávní rovinu takového chování, ale i morální a etické dopady kyberšikany.