Projekt Crocus

Naše škola se i letos zapojila do mezinárodního Projektu Crocus. Připomíná víc než milión zmařených životů převážně židovských dětí v továrnách na smrt. Děti a studenti v celé Evropě sázejí žluté krokusy, které připomínají barvu potupné židovské hvězdy, kterou museli být všichni Židé označeni.

I nám opět rozkvetly!