Rada vlády pro národnostní menšiny

V pátek 27. března 2015 se zúčastnila třída 1. D odborného semináře k činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny ve Strakově akademii. Studentky se zde dozvěděly, k čemu tento poradní orgán vlády ČR slouží, kolik národnostních menšin se v ČR vyskytuje, co to vlastně národnostní menšina je a jaká práva těmto skupinám náleží. Pro studentky oboru Právní a sociální služby to byly jistě přínosné informace, protože v budoucnu se mohou v rámci svého studijního oboru profesně uplatnit právě i např. v oblasti sociální práce s národnostními menšinami. Tímto děkujeme za skvěle připravený seminář RNDr. Pospíšilovi a Mgr. Musilovi.

Mgr. Veronika Stará