EuropaSecura – 2. místo!

První kolo soutěže o bezpečnosti v Evropě „EuropaSecura“ je za námi a naše škola se umístila na skvělém druhém místě, za což získala LCD televizor!

Není to poprvé, kdy se žáci v tak širokém měřítku (tentokrát 61 týmů, tedy 183 studentů!) účastní celostátní soutěže. Vzpomeňme úspěch školy v soutěži „Evropa ve škole, škola v Evropě“, konanou pod záštitou Domu zahraničních služeb nebo úspěch v soutěži „Jeden den evropským politikem“. V současné době jsou žáci zapojeni i do národní soutěže EUROSCOLA. Úspěchy v těchto soutěžích nejsou náhodné. Důležitou úlohu informovanosti studentů v otázkách evropských záležitostí zaujímá výtečná spolupráce s VŠMVV Praha 5 v rámci četných přednášek a besed (doc. Ing. Švihlíková, Ph.D., PhDr. Václav Moravec, Ph.d.) a Úřadem vlády ČR (nutno zmínit erudovanou přednášku v aule školy Mgr. et Mgr. V. Nejedla, pracovníka Odboru informování o evropských záležitostech), ale i besedy s politiky pořádané Cevro Institutem.

Přimět mladé lidi k tomu, aby se zajímali o otázky současné politiky a vytvářeli si tak cíleně pocit evropanství, je dlouhodobým záměrem naší školy.

Zúčastněným studentům děkujeme za odvahu a týmům ze 1. B a 3. A hodně úspěchů v krajském kole! Především ale vyslovuji jménem vedení školy vřelý dík všem kolegům (tentokrát nejvíce pedagogům ZSV, G a VS), kteří jsou našim mladým zásadní profesionální oporou i odrazovým můstkem pro motivaci zmíněných aktivit.

PaedDr. Pavla Nedomová, zást. řed.