Šance na návrat pomáhá propuštěným vězňům

Organizace Šance na návrat pořádala dne 20. dubna 2017 konferenci, která hledala řešení pro osoby propuštěné z výkonu trestu. Záštitu nad konferenci převzal Magistrát hlavního města Prahy, který poskytl pro konání konference své prostory. Propuštění vězni mají podle organizace Šance na návrat velké problémy po ukončení trestu a obtížně se zapojují do běžného života.
I naše škola byla pozvána na tuto konferenci, kde se diskutovalo o možnostech a nových postupech v péči o propuštěné trestance. K danému tématu se vyjádřili zástupci ze Syndikátu novinářů ČR, advokátní kanceláře, Centra sociálních služeb, trestního senátu Městského soudu v Praze a další.
S potěšením mohu konstatovat, že studentky z 2. D – Linda Kosnarová a Nicolette Adamcová, které vykonávají odbornou praxi v tomto spolku, se aktivně podílely na organizační přípravě akce a Nicolette Adamcová je autorkou návrhu pozvánky na konferenci. Gratulujeme!

Mgr. Ľubica Drnáková

Postřehy zúčastněných studentů
…na konferenci se diskutovalo o možných řešeních orgánů státní správy, které právní předpisy se připravují, jaké případné dopady mohou mít na tyto osoby a jaká je funkce probační a mediační služby.
Jako studenti oboru Právní a sociální služby oceňujeme, že jsme dostali příležitost se zúčastnit a pozorovat atmosféru této konference, která se nesla v duchu možností a rezerv současných penitenciárních systémů a jejich dopad na občany Prahy…

Diana Holečková, Markéta Beštová – 2. D
Nicolas Roman Fabián – 1. D