Seminář k činnosti Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Studenti 3. ročníku vzdělávacího programu Právní a diplomatické služby se dne 10. října 2014 zúčastnili podnětného semináře k činnosti Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Vlastní zhodnocení absolvovaného semináře v prostorách Úřadu vlády ČR si připravili zástupci studentů 3. A .

 Mgr. Jarmila Chalupová

Dne 10. října 2014 jsme se zúčastnili přednášky o činnosti Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jen „Rada“), jež spadá do kompetence ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiřího Dienstbiera (byla založena v roce 2001). Přednášející byla JUDr. Lucia Zachariášová z Oddělení rovných příležitostí žen a mužů (plní funkci sekretariátu Rady).

Přednáška se konala v prostorách Úřadu vlády České republiky a jejím hlavní účelem bylo seznámit nás s fungováním Rady, vysvětlení pojmů jako „Gender focal points“, de iure a de facto, přímá a nepřímá diskriminace a rovněž nám přiblížit ty nejvíce problematické oblasti, kterými se Rada zabývá.

Nedílnou součástí semináře byly také informace o  působnosti Rady; ta doporučuje vládě základní koncepční směry, stanovuje okruhy priorit, hodnotí efektivitu principu rovnosti žen a mužů apod.

Na závěr přednášky se rozběhla zajímavá diskuse, například ohledně genderového rozpočtování nebo o konkrétních opatřeních proti diskriminačnímu jednání.

 Filip Bouša, 3. A