Účast na soudním jednání

Dne 8. října  2014 se třída 4. B v rámci výuky odborného předmětu právo zúčastnila pokračujícího soudního řízení ve věci vraždy na Městském soudě v Praze. Soud rozhodoval v senátu ve složení předseda senátu a dva přísedící. Studenti měli možnost si vyslechnout odborný posudek soudního znalce z oblasti psychiatrie i vyjádření obžalovaného. Dále v rámci tohoto řízení zazněly i tzv. závěrečné řeči, kdy se k obžalobě a navrhovanému trestu vyjádřila státní zástupkyně, obhájkyně obžalovaného a samotný obžalovaný. Nakonec byl vyhlášen rozsudek, kdy obžalovaný byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 15 let a bude se muset podrobit ústavní ochranné léčbě.

Pro studenty byla účast na tomto soudním řízení velkým přínosem. V rámci výuky předmětu práva teoreticky seznámili s trestním právem hmotným a procesním a svou osobní účastí na soudním jednání i v praktické rovině.

Mgr. Veronika Stará