Seminář – Rada vlády pro lidská práva

Dne 13. března 2015 se třída 2. A zúčastnila semináře k činnosti Rady vlády pro lidská práva, ve Strakově akademii. Přednáškou nás provázela paní Mgr. Jana Hlaváčová, která je tajemnicí sekretariátu Rady vlády pro lidská práva.

Tento seminář nám skvěle doplnil školní hodiny práva. Zhlédli jsme na něm dvě prezentace. První o Radě vlády jako o důležitém poradním orgánu, druhou o samotných lidských právech. Při této příležitosti, v první prezentaci, jsme se dozvěděli, co to vlastně Rada je, k čemu slouží a jak funguje. Momentálně má Rada pro lidská práva dvacet pět členů – jednoho předsedu, 12 zástupců státní správy a 12 zástupců občanské a odborné veřejnosti. Také jsme se dozvěděli o činnosti Výborů Rady vlády ČR pro lidská práva, které si Rada může zřizovat k řešení otázek, jež souvisejí s její činností. Ve druhé prezentaci jsme si prověřili naše znalosti o Listině základních práv a svobod, k čemu nám slouží a jaký je její úkol.

Na konci semináře byl prostor na diskusi, které jsme se samozřejmě s nadšením zúčastnili. Hlavními diskutovanými tématy byly aktuálně řešené podněty a problémy v prostředí ČR. Všechny naše dotazy byly přednášející ochotně zodpovězeny.

Tento den nás doprovázela paní profesorka Chalupová, díky níž jsme zase o něco chytřejší. Celý seminář se nám moc líbil a doufáme, že budeme i nadále moci touto cestou spolupracovat s Úřadem vlády České republiky.

Tereza Sidorová, 2. A