Simulace Evropského parlamentu

Ve čtvrtek 2. a v pátek 3. listopadu jsme se s Jakubem Hutrem zúčastnili Simulace Evropského parlamentu pořádané Mladými demokraty. Dozvěděli jsme se o ní díky Mgr. Aleně Pavlíčkové, která byla naší velkou podporovatelkou v průběhu celé simulace. Tato akce se konala v Michnově paláci a zúčastnilo se jí přibližně 60 studentů ze středních, vyšších odborných a vysokých škol.
Začátek simulace byl ve čtvrtek v 8:30. V 9:00 se konalo slavnostní přivítání, kde se ujal slova Jiří Klindera – předseda Mladých demokratů a poté Martin Kastler – regionální ředitel nadace Hannse Seidla v České republice, bývalý poslanec Evropského parlamentu za CSU. Následovala diskuse s poslancem Evropského parlamentu RNDr. Luďkem Niedermayerem (ECON, EPP). Po ní se pokračovalo coffeebreakem a tak nastal čas seznámit se s ostatními účastníky simulace. Po malém coffeebreaku se probraly ještě nějaké organizační záležitosti. My s Jakubem jsme se předem přidali do výboru AFET (Výbor pro zahraniční věci). Následně nám byla přidělena frakce GUE-NGL (předsedkyně – Gabriele Zimmer). Po těchto organizačních záležitostech se daly výbory (AFET, ECON, JURI) do jednání na zhruba jednu hodinu. V AFETu jsme nejprve projednávali migrační kvóty (usnesení EP z roku 2015) a poté současnou politickou krizi ve Španělsku. V první hodině v AFETu jsme v podstatě řešili jen nějaké organizační věci jako např. objasnění jednacího řádu. Zhruba ve 12:30 jsme poobědvali. Po obědě jsme měli cca. 45 min. možnost se naplno se seznámit a pořádně popovídat si s ostatními. Následně jsme měli možnost zvolit si předsedu a projednat pozměňovací návrhy v naší frakci. Já osobě jsem nevyužil možnost kandidatury na post předsedy GUE-NGL. Jakub kandidoval, bohužel však nebyl zvolen. Naším předsedou se stal Jan Vinš (není studentem naší školy). Po projednání všech jednacích bodů ve frakci se konal další coffeebreak. Během něho jsme měli možnost probrat naše pozměňovací návrhy s ostatními zástupci frakcí v AFETu, aby nám je podpořili. K naší lítosti se pro naše dva pozměňovací návrhy nepodařilo najít podporu. Po druhém coffeebreaku pokračovala jednání výborů. S Jakubem jsme se stejně pokusili o pozměňovací návrh odstavce číslo 8 (usnesení EP z roku 2015), ale byl zamítnut. Náš druhý návrh na změněnu odstavce 9 jsme probrali se zástupci S&D a trochu ho pozměnili. Nakonec tento náš pozměňovací návrh by byl zamítnut EPP a tak se S&D rozhodli s EPP  jej úplně změnit. Tímto tedy tento návrh u nás definitivně nenašel podporu. Na program pak přišla krize v Katalánsku, ani zde nebyla nalezena podpora našich návrhů řešení. A nakonec byla večeře, po které byla možnost jít s předsedou MD (Mgr. Jiří Klindera) do kanceláře TOP09 na takovou decentní „after party“. Na které byla konečně pořádná možnost si popovídat s ostatními lidmi včetně samotného předsedy a místopředsedů MD.
V pátek se mělo začínat už v 8:30, ale pro nedochvilnost ostatních se začátek odložil až na 9:00. Na začátku proběhl malý proslov europoslance Jaroslava Štětiny (AFET, EPP). Pak následovala domluva v jednotlivých frakcích na podpoře návrhů, na kterých se usnesly výbory (AFET, ECON, JURI). Na toto jsme měli asi 30 minut. V této době jsme měli vybrat zástupce frakce, kteří pronesli svou řeč k projednávaným tématům. Naší frakci bylo umožněno mluvit celkově 2 min. ke každému tématu. V zasedání jsem já hovořil o obou tématech z AFETu a Jakub pak o kvótách. Po rozpravě následoval oběd a po něm samotné hlasování. Při hlasování jsme si utvořili koalici složenou z tří frakcí GUE-NGL,ECR, EFDD-ENF (EFDD a ENF byly v naší simulaci EP spojeny z důvodu jasného euro-skepticismu). Po odhlasování všech témat byla simulace ukončena a následovalo vyhlášení vítězů.
Vyhlášení bylo celkem rychlé. Každý z účastníků dostal certifikát s podpisem Jiřího Klindery, předsedy mladých demokratů. A bylo vyhlášeno 15 výherců zájezdu do Bruselu nebo Štrasburku na zasedání EP. 7 nejlepších, mezi kterými byl i Jakub, bylo obdarováno knihou.
Z naší frakce, která byla složena z pěti členů jsme se do Bruselu či Štrasburku dostali tři. Já s Jakubem a náš dříve zmiňovaný předseda Jan Vinš.

Jonáš Kranda 3. C