Simulovaný soudní proces na PF UK

Rozvod
Dne 8. listopadu 2022 se konal soud, jehož předmětem byl rozvod manželů Švecových. Návrh předložil manžel Petr; manželka s návrhem nesouhlasila, přestože její manžel má již delší dobu poměr s jinou ženou.
Celé řízení bylo ovlivněno osobou milující ženy, kterou však navrhovatel představil jako hysterickou, zákeřnou a zlou alkoholičku. Poslední kapkou prý bylo, když si bez jeho vědomí půjčila 500 000 Kč na „překvapení“, kterým měla být štíhlá postava získaná díky operaci (podvázání žaludku). Bohužel operace nevyšla podle jejích představ, tudíž je navždy závislá na pomoci druhých. Toto tvrzení se její manžel snažil vehementně vyvrátit; zastává prý názor, že žena je již samostatná, nechodí o berlích a bez problémů si rovněž uvaří.
Svědkové jeho tvrzení popírali a jedna svědkyně, Jitka Skleničková, dokonce tvrdila: „Když přijdu, většinou si čte, nic jiného jí zdravotní stav ani nedovolí, ani si neuvaří a nenakoupí.“ Vypadá to, že je na tom vážně zle a že důkazy proti ní jsou pouze nepřímé.
Manžel se v průběhu soudního řízení choval vcelku ukázněně, ale je to „horká hlava“. Po vyhlášení rozsudku předsedou a senátem ho dokonce musela uklidnit justiční stráž poté, co napadl manželku.
Soud proto návrh na rozvod zamítl. Pan Švec tak musí dále snášet, že jeho manželka navštěvuje večerní bary, ona musí dále přehlížet jeho nový nemanželský poměr.