Preventivní program Městské policie

Tak jako každý rok i v tomto školním roce se všechny třídy účastnily zajímavých přednášek preventivního programu, který pro naši školu připravila Městská policie Praha. Studenti se dozvěděli spoustu zajímavých informací a měli možnost seznámit se např. s problematikou sociálně-patologických jevů, základů právního vědomí ap.