Hasičská stanice Modřany

Ve středu 16. listopadu 2022 jsme navštívili nejmodernější hasičskou stanici na území hl. m. Prahy – HZS Modřany, kde jsme se dozvěděli spoustu nových a životně důležitých informací, poslechli si přednášku o bezpečí, např. během požáru, ale také jsme měli možnost prohlédnout si hasičská vozidla a vidět přípravy na akce. Exkurze se celé třídě velmi líbila a jsme moc vděční za tuto příležitost.
Adéla Bednarzová, 3. A