Korupce a nezávislost médií

Dne 11. listopadu 2022 se v aule školy konal workshop Korupce a nezávislost médií v rámci projektu Samet na školách. Studenti 2. A a 2. D se v rámci workshopu dozvěděli, jak funguje korupce, jaké jsou její formy, projevy a vlivy na společnost či veřejnou správu. Lektor Transparency International ČR vysvětlil, jaká je role médií v demokratické zemi v kontextu výskytu a prevence korupce. Studenti zjistili, proč jsou nezávislá média důležitá a proč bychom se měli zajímat o to, komu patří. Získali tak povědomí o relevantnosti jednotlivých zdrojů informací, jak fungují dezinformace a jak se šíří informace prostřednictvím sociálních sítí.
Během workshopu studenti hlasovali na svých telefonech na online hlasovací aplikací, například měli vybrané země seřadit podle toho, jak u nich „bují“ korupce.

Mgr. Olga Šramelová