Jak reálná může být virtuální realita?

V pátek 4. listopadu 2022 se studenti 3. B zúčastnili exkurze „Jak reálná může být virtuální realita?“, konané v rámci vědeckého festivalu Týden Akademie věd ČR. Celou akcí nás provedl Ing. Jiří Filip, Ph.D., vědecký pracovník Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Dozvěděli jsme se, jak lze zobrazit libovolný materiál tak, abychom s ním mohli interaktivně manipulovat, a přitom nebyl k rozeznání od reálného. Vše bylo předvedeno v praktických ukázkách.
Exkurze byla velice poučná, ale také zábavná a věříme, že se s panem Filipem znovu někdy setkáme. Děkujeme.

Mgr. Martina Hartmanová, Ing. Petr Votlučka