Objevené i neobjevené skvosty Německa a Francie

O velikonočních prázdninách jsme společně s paní profesorkou Menouškovou a s panem profesorem Botlíkem navštívili Německo, Nizozemsko a Francii.
Viděli jsme mnoho historických památek a přírodních krás. V Německu nás nejvíc uchvátil Kolínský dóm, který má přes 150 m výšky a je jednou z největších gotických památek vůbec.
Společně jsme vyšlapali 533 schodů a díky tomu jsme se ocitli ve 100-metrové výšce a viděli jsme pohled na město Kolín nad Rýnem.
Krátce potom jsme navštívili město Cáchy, kde jsme se ubytovali a druhý den ráno jsme si město prošli a ukázali jsme si, kde byl korunován Karel IV., Václav IV. a Ferdinand I. Habsburský.
V odpoledních hodinách jsme navštívili město Maastricht, kde jsme mohli vidět Baziliku svatého Servatia.
Později jsme přes Belgii přejeli do Francie. Naše první zastávka byla ve městě Remeš, kde jsme viděli katedrálu Panny Marie.
Ve Francii jsme také navštívili Mont Saint Michel, kde se nám moc líbilo. Je to druhé nejnavštěvovanější místo ve Francii. Mont Saint Michel je přílivový ostrov, na kterém je postaven gotický klášter. Zajímavostí je, že je zde největší rozdíl mezi přílivem a odlivem v celé Evropě.
Moc se nám tento zájezd líbil a doufáme, že takových poznávacích zájezdů bude čím dál víc.

Adéla Marková 3. C, Lucie Hladká, 3. A

Od čtvrtka 28. března do pondělí 2. dubna 2018 jsme se účastnili zájezdu Objevené i neobjevené skvosty Německa a Francie, který byl pořádán naší školou. Tento zájezd nás měl seznámit s dechberoucími památkami a jejich historií. Jedna z našich prvních památek byla v Kolíně nad Rýnem. I přes nepříjemně deštivé počasí jsme navštívili gotickou Katedrálu svatého Petra, která je sídlem kolínského arcibiskupa. Z jejího vrcholu je vidět na celý Kolín. O tom jsme se za pár okamžiků přesvědčili sami.
Ráno jsme odjeli do Maastrichtu. Je to pozoruhodné nizozemské městečko, které leží mezi Belgií a Německem. Atmosféra tohoto města je velice příjemná, lidé nám připadali příjemnější a šťastnější. Nejlepší na Maastrichtu bylo to, že každý, starý nebo mladý, jezdil na kole.
Čtvrtý den jsme přijeli ke světoznámému ostrůvku Mont Saint-Michel. Je to vysoký, přílivový ostrov, na kterém se nachází mnoho památek z 11.-16. století. Jelikož se Saint-Michel nachází uprostřed ničeho, tak tam velmi fouká. Později jsme odjeli do městečka Saint-Malo. Toto městečko a přístav Étretat jsou našimi nejoblíbenějšími místy. V Étretatu se nám nejvíce líbily bílé útesy, a překrásný výhled na oceán, na který ještě dlouho nezapomeneme. Posledním městem, ve kterém jsme byli, než jsme odjeli zpět do ČR, bylo Rouen. Městu je někdy přezdíváno Gotické Atény, a to kvůli radnici, kostelu Saint-Ouen a nádherné Notre Dame. Je zde i náměstí, kde byla upálena Jana z Arku. Tímto městem jsme ukončili náš zájezd. Musím říct, že tento zájezd byl jedním z nejlepších, na kterých jsme byli.

Anastasiya Pletyak (2. B) a René Mutombo (2. C)

O velikonočních prázdninách jsme měli možnost zúčastnit se zájezdu do Německa, Francie, s krátkou zastávkou v Nizozemí.
V Německu jsme navštívili město Düsseldorf známé díky spisovateli Heinrichu Heinemu a televizní věži Rheinturm. Další zastávkou bylo město Kolín nad Rýnem, ve kterém jsme vystoupali na Katedrálu svatého Petra, odkud byl výhled na celé město včetně mostu Hohenzollernů, který patří mezi hlavní železniční spojnice celého Německa. Ve večerních hodinách jsme se přesunuli na ubytování v blízkosti Cách, ve kterých jsme si následující den prohlédli místní katedrálu a radnici. Cestou do Francie jsme se stavili v nizozemském Maastrichtu, ležícím na obou březích řeky Mázy. Naší první zastávkou ve Francii bylo město Remeš, jehož dominantou je katedrála Notre Dame a půvabné uličky. Naší předposlední zastávkou byl Le Mont Saint-Michel, přílivový ostrov (resp. poloostrov), který je buď obklopen tekutými písky nebo „plave na moři“. Nakonec jsme navštívili Étretat, turisty vyhledávané místo díky svým bílým skalním útesům.
I přesto, že výlet byl spíše zaměřen na katedrály a kláštery, jsme si odvezli mnoho úsměvných a nezapomenutelných zážitků. Těším se, až budeme mít možnost zúčastnit se dalších podobných akcí.

Kateřina Uhlíková, Lucie Panochová, Linda Botheová (2. A)