Soudní jednání na Krajském soudě

Dne 23. září 2014 se třída 3. A zúčastnila v rámci výuky odborného předmětu právo dvou zajímavých soudních jednání na Krajském soudě na Praze 5. V obou případech se jednalo o řízení před soudem II. stupně, tedy o odvolání. Soud rozhodoval v senátu – předseda senátu a dvě přísedící soudkyně.

V prvním případě se jednalo o nezákonné okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, kdy předseda senátu zúčastněným navrhl cestu smírného řešení, které nakonec obě strany přijaly.

Ve druhém případě se jednalo o nezaplacenou pohledávku, kdy je žalovaná nezvěstná, a proto jí u soudu zastupoval soudem určený opatrovník – advokát.

Pro studenty byla účast na těchto soudních jednáních velkým přínosem, neboť se v rámci výuky předmětu práva teoreticky seznámili s občanským soudním řízením a pracovním právem a touto osobní účastí na soudním jednání i v praktické rovině. Studenti se také seznámili, jak se chovat při soudním jednání.

Mgr. Veronika Stará