Válka z pohledu obětí

Vernisáž švýcarské fotografické výstavy „Válka z pohledu obětí“ v Českém centru Praha 15. září 2014

Na pozvání JE M. A. Antoniettiho, švýcarského velvyslance, který nedávno navštívil naši školu, jsme se zúčastnili vernisáže výstavy švýcarského fotografa Jeana Mohra. Samotná výstava tematizující věrohodně problémy obětí konfliktů oslabených válkou byla svou aktuálností a netradičním způsobem zpracování značným morálním a intelektuálním přínosem pro nás všechny. Po úvodním slově i velmi příjemném přivítání panem velvyslancem, který neopomenul pozdravit i zástupce naší školy, následovala obsáhlá panelová diskuze. Zaujala nás především slova Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, týkající se otázek lidské důstojnosti, ale též další reakce na dotazy z řad hostů, mj. i na dotazy nahodile přítomného pražského bezdomovce, kterému bylo umožněno vstoupit do diskuze.

Pedagogové SOŠ

Autorem výstavy je švýcarský fotograf Jean Mohr. Jeho vystavené fotografie vznikaly v průběhu řady let. Silně na nás zapůsobily černobílé snímky zachycující okamžiky ze života lidí oslabených válkou.
Přímo na této akci, které se účastnili významní hosté Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, Doc. RNDr. Marek Jukl, PhD., prezident ČČK a Dr. Nils Melzer, právní poradce Mezinárodního výboru Červeného kříže, jsme se dozvěděli, že výstava je konána při příležitosti 150. výroční založení Mezinárodního výboru Červeného kříže.
Opravdu bylo zajímavé poslouchat strhující zážitky a proslovy těchto osobností.
Jak a v jakém prostředí výstava probíhala, ukazují přiložené fotografie.

Studenti 1. A a 3. A