Soutěže Lidice pro 21. století a Jom ha-šoa

Studentka třídy 1. D Eliška Plaňanská obsadila 3. místo v celostátním kole literárně historické soutěže Lidice pro 21. století.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhlo za účasti mnoha vzácných hostů 15. června 2016 v Lidicích.
Blahopřejeme!

Studentka třídy 2. A Eliška Maršíková obsadila 2. místo v celostátní soutěži Jom ha-šoa pořádané Institutem Terezínské iniciativy. O její soutěžní literární práci se pochvalně, osobním dopisem, vyjádřil i člen poroty, spisovatel Miloš Urban.
Slavnostní vyhlašování vítězů a předávání cen proběhne 23. září 2016.
Blahopřejeme!