Státní zkouška z psaní na klávesnici 2019

Již třetím rokem připravujeme studenty čtvrtých ročníků k úspěšnému složení státních zkoušek v psaní na klávesnici. Úspěšné složení státní zkoušky pomáhá stále většímu počtu studentů k přijetí do zaměstnání nebo na brigádu.
V letošním roce byla mezi úspěšnými absolventy státní zkoušky i studentka, která dosáhla „mistrovské“ úrovně (416 úhozů za minutu).
Studenti se hlásí k vykonání státních zkoušek i přesto, že se připravují na maturitu. Uvědomují si, že je dobré využít své znalosti, které získali během studia v rámci předmětů „Písemná elektronická komunikace“ a „Informační a komunikační technologie“.
Úspěšným absolventům Státní zkoušky v psaní na klávesnici gratulujeme.

Bc. Miluše Jaroševská, Ing. Lenka Kendíková