Adaptační workshopy prvních ročníků

V pátek 13. září 2019 jsme se jako třída 1. D zúčastnili adaptačního workshopu s jedním cílem – lépe se poznat. Společně jsme dosáhli cíle. Vymysleli jsme si pravidla, kterými se budeme řídit další 4 roky. Koho by napadlo zpívat omluvu při pozdním příchodu? Ano, 1. D. Seřadit se podle výšky nebo věku bez slov nebyl žádný problém. Se vším jsme se poprali úspěšně.

Žiláková

V pátek 13. září 2019 jsme se zúčastnili dvouhodinového adaptačního workshopu v naší třídě. Ze začátku jsme si měli vymyslet pravidla třídy, která chceme udržovat po celou dobu, až  do 4. ročníku. Po vymyšlení 15 pravidel jsme se o sobě začali dozvídat nové věci pomocí her. Například jsme se řadili podle barvy očí, poté podle výšky a nakonec podle věku. Celý workshop hodnotíme pozitivně, byl přínosný a líbil se nám. Děkujeme.

Třída 1. D

Dne 12. září 2019 v naší třídě 1. B proběhl adaptační workshop. Cílem bylo se lépe poznat, vytvořit si pravidla třídy, kterými se budeme řídit. Dále jsme hráli různé hry (seřazování podle výšky nebo podle narození). Myslíme, že nás to všechny sblížilo o něco víc.

Třída 1. B