Středoškolský sněm

V pondělí 22. dubna 2024 se konal Středoškolský sněm v budově Nové radnice Magistrátu hlavního města Prahy. Hlavním tématem zasedaní bylo duševní zdraví. V první části se studenti seznámili s činností Středoškolského sněmu a jeho budoucími plány. Následovala debata s panem radním pro oblast školství, sportu a volného času. Měli možnost probrat
s ním témata, která hýbou studentským životem. Také proběhla panelová debata se zajímavými hosty. Jedním z nich byla například Barbora Pšenicová, ředitelka organizace Nevypusť duši, která se v Česku věnuje osvětě a prevenci týkající se duševního zdraví. Na závěr se schvalovalo usnesení, které poputuje k dalšímu projednání do vyšších pater státní správy. Studenti si tak mohli vyzkoušet, jaké to je hlasovat jako zastupitelé a zároveň ovlivnit jejich rozhodování.

Natálka a Toni, žáci 2. A