Návštěva turecké školy

Ve dnech 26. – 30. dubna 2024 naši školu navštívili studenti a učitelé z Turecka. Zúčastnili se některých vyučovacích hodin, ve kterých mohli uplatnit své jazykové dovednosti. Celé dny se nesly v přátelském duchu, byly zpestřeny společnými sportovními aktivitami a příjemně zakončeny společným muzicírováním v aule školy.

Česko-turecká hodina angličtiny
Už jste slyšeli o olejových zápasech? Nebo o kávě vařené na horkém písku? To nejzajímavější ze své kultury přišla představit skupina mladých Turků na páteční hodinu angličtiny ve 3. C. A na oplátku se dozvěděli třeba to, jak vypadá svíčková nebo velikonoční pomlázka. Studenti z obou zemí si připravili také kvízy, takže bylo o zpestření postaráno.

Všem zúčastněným děkuji za skvělou reprezentaci školy, přátelé z Turecka byli nadšeni příjemnou atmosférou po celou dobu pobytu ve škole.

Pavla Nedomová, ředitelka