Studentské volby 2017

Dne 3. října 2017 se konaly na naší škole Studentské parlamentní volby, kterých se zúčastnilo 108 studentů 1. ročníků. Studenti se tímto měli možnost připravit na dobu, kdy se již budou moci jako voliči aktivně podílet na rozdělení moci v naší zemi a zasazovat se o demokracii a fungování našeho státu.
Výsledky Studentských voleb na naší škole jsou totožné s celorepublikovými. Nejvíce hlasů získala Česká pirátská strana, Ano 2011, TOP 09 a SPD – Tomio Okamura.
Volby organizovali studenti třídy 4. C – předseda volební komise Samuel Vavrek, dále Nikola Zpěváčková a Kristián Jíra. Koordinátorkou Studentských voleb byla Mgr. Iva Škorpová a garantkou Mgr. Yvetta Halešová.