Příprava občanů k obraně státu

Studenti 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se účastnili dne 7. září 2017 v rámci předmětu veřejná správa projektu nazvaného Příprava občanů k obraně státu. V rámci tohoto dne nás navštívil 13. dělostřelecký pluk „Jaselský“, který se na naší škole uvedl simulovanou ukázkou výstřelu z  děla. Poté následovaly série zajímavých přednášek o Armádě ČR, dělostřeleckém pluku, o našich průzkumných jednotkách, útvarech chemické obrany a první pomoci. Přednášky byly prokládány ukázkami bojového systému MUSADO, které využívají příslušníci AČR při boji zblízka. V rámci chemické obrany jsme měli možnost vidět přístroje na zjišťování nebezpečných látek ve vzduchu a mohli jsme si vyzkoušet armádní oděvy pro ochranu proti těmto látkám. Na obvazišti nám zdravotníci ukázali, jak připevnit tlakový obvaz, jak zaškrtit končetinu a nakonec předvedli masáž srdce a resuscitaci.
Děkujeme příslušníkům 13. dělostřeleckého pluku „Jaselský“ za zajímavé a poutavé přednášky a především děkujeme paní profesorce Mgr. Jarmile Chalupové, že nám tuto akci zprostředkovala.

Lucie Nováková a Lukáš Vlasák, 3. C