Beseda se zástupcem Velvyslanectví Spojených států

Dne 22. června 2017 měli studenti 1. A  možnost besedovat s Gregory M. Andersonem, bezpečnostním radou ambasády USA. Během besedy se dozvěděli zajímavosti z každodenního života ambasády, hovořilo se i o současné politické situaci ve světě, činnosti českých vojáků v zahraničí, ale také o tom, jaký vliv má práce diplomata na život rodiny. Setkání s Gregory M. Andersonem bylo velmi přínosné, protože jsme všichni mohli konfrontovat svoji představu o životě a práci diplomatů se zkušenostmi člověka z praxe.