Seifertův Žižkov

Ve čtvrtek 21. září 2017 ve 12:30 se konalo v aule ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta slavnostní vyhlášení výsledků 1. ročníku celostátní literární soutěže Seifertův Žižkov.
Organizátorem této soutěže byl odbor školství Úřadu městské části Praha 3, celá akce pak byla pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, záštitu a odbornou garanci poskytl také výbor Českého PEN klubu.
Odbornou porotu tvořili básníci Jan Zbořil (předseda poroty), Jitka Bonaventurová, písničkář a předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček.
Celostátní literární soutěž Seifertův Žižkov, která byla vyhlášena na počest 115. výročí narození Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu, se setkala s velkým ohlasem. Organizátoři obdrželi od žáků škol z celé ČR 73 příspěvků, a to dle slov poroty na velmi vysoké úrovni. Cílem bylo motivovat žáky k hlubšímu zájmu o literaturu, zapojení fantazie do tvůrčího psaní, rozvoj slovní zásoby a schopnosti komunikace.
Této soutěže se zúčastnila také naše studentka třídy 2. A Klára Krautwurstová. Velice nás těší, že její příspěvek s názvem Spolu zvládneme cokoliv byl oceněn mezi deseti nejlepšími a je součástí sborníku, který byl po soutěži vydán.
Na slavnostním předávání cen Klára získala čestné uznání, za což ji gratulujeme, děkujeme za důstojnou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů do dalších literárních počinů.

Mgr. Yvetta Halešová