Adaptační odpoledne

Dne 12. září 2017 proběhl krátký adaptační program pro studenty prvních ročníků ve spolupráci s neziskovou organizací Change it!  Třídy si společně založily své kroniky, byla vytvořena třídní pravidla a mezi některými došlo k prolomení ledů i díky několika seznamovacím hrám. Všichni si také mohli vyzkoušet, jak je důležitá týmová spolupráce, například když museli vzájemně koordinovat rozmotání velkého kruhu apod.

Mgr. Tomáš Botlík

Názory studentů:

Názor na adaptační odpoledne? Myslím si, že je škoda, že to bylo jen odpoledne a teprve až ve druhém týdnu. Přesto to byl skvělý nápad.

Nejlepší ze všech cvičení byl asi  „hlouček spojených rukou“. Všichni jsme se zasmáli a dostali jsme se tímto přes hranice trapného ticha a neznání se.

A tak děkuji za toto odpoledne a doufám, že se s mojí třídou dostaneme alespoň do druháku.

Barbora Bejdlová, 1. B