Beseda s advokátem

Dne 13. září 2017 spolek „Šance na návrat“ zorganizoval další besedu s Mgr. Josefem Heriánem, spolupracovníkem této organizace, která proběhla v Dark Velvet Cafe v Praze 3. Téma besedy byly „Vraždy“ – jejich příčiny a právní kvalifikace, postoje soudů. Sešli se studenti středních odborných škol. Byli zde vybraní studenti ze 4. ročníků SOŠ Drtinova či studenti z Trivisu a také BPA.

Téma besedy bylo velmi obsáhlé. Studenti se mohli dozvědět, jak funguje trestní právo v praxi a jak se přihlíží na různé případy vražd, jaký je rozdíl mezi těžkým ublížením na zdraví s následkem smrti a vraždou.

Studenti měli možnost se dozvědět o různých skutečných příbězích, které se staly v České republice. Diskuse se dostala i k tématu „Kajínek“, o které byl v České republice velký zájem a řešila je i média (podle této události byl natočen film). Svůj názor vyjádřil i pan advokát Mgr. Josef Herián.

Studentům se líbilo milé prostředí v kavárně, kde měli možnost zapojit se do diskuse na toto téma. Studenti, kteří se zúčastnili této besedy, budou nadále spolupracovat s organizací „Šance na návrat“.

Beseda byla jednoznačně přínosná, prohloubila znalosti trestního práva, ale také poskytla užitečné informace z této problematiky.

Nicolett Adamcová (3. D), Alena Čorná, Kristýna Kraftová a Martin Kožmín (4. A), Tereza Trčková, Veronika Stojanová a Barbora Feňáková (4. B), Venuše Kverková a Maja Althajm (4. C)