Švandovo divadlo

Dne 14. září 2016 jsme měli jako třída v doprovodu paní profesorky Halešové možnost zúčastnit se exkurze ve Švandově divadle. Divadelními prostory nás provedla herečka Klára Cibulková a dramaturgyně Martina Kinská.

V průběhu prohlídky jsme se například dozvěděli, že divadlo bylo otevřeno 1. října 1881 Smetanovou Hubičkou za přítomnosti jeho zakladatele Pavla Švandy ze Semčic. Jelikož v českém jazyce právě probíráme moderní umělecké směry počátku 20. století, zajímavá pro nás byla také informace, že divadlo je po rekonstrukci architektonicky v kubistickém stylu.

Vedení divadla společně s herci pro nás připravili krátkou zábavnou inscenaci, v níž se na jevišti setkaly postavy z divadelních her, které nyní Švandovo divadlo uvádí. Poté jsme se přesunuli do zákulisí, kde jsme si prohlédli šatny herců, maskérnu a kulisárnu. V průběhu prohlídky jsme si také zasoutěžili o hezké ceny.

Návštěvou malého suterénního sálu zvaného „Studio“ jsme naši prohlídku zakončili. Zde jsme zhlédli ukázku představení s názvem Tři mušketýři dětského divadelního souboru.

Prohlídku divadla jsme si užili. Byla zábavná a velice zajímavá.

Jan Houdek (4. C)