Světový den diabetu

Dne 10. listopadu 2016, třída 1. D navštívila s paní profesorkou Kolářovou v rámci výuky zdravotní nauky osvětovou akci, pořádanou ke Světovému dni diabetu, který si připomínáme 14.11. Akce se konala pod záštitou neziskové organizace IFMSA.CZ, která sdružuje studenty lékařských fakult.
V prostorách pěší zóny Anděl jsme navštívili velký edukační stan, kde nám studenti medicíny na jednotlivých stanovištích poskytli mnoho užitečných informací ohledně prevence, příznaků a léčby civilizačního onemocnění cukrovky. Pro nás bylo zajímavé, že jsme si mohli preventivně nechat vyšetřit krevní tlak, hladinu krevního cukru, obsah tělesného tuku a vypočítat BMI index. Zaujal nás i stánek, který poskytoval poradenství o zdravé výživě, nebo stánek, kde nás instruovali, jak si máme správně čistit zuby. Velký dojem v nás zanechal rozhovor, se studentem medicíny, který trpí cukrovkou od svých pěti let. Na konkrétním případě jsme viděli, že i při této nemoci, pokud se dodržuje léčebný režim, je možné studovat a sportovat.
Kromě osvětových letáčků, někteří z nás obdrželi malý dárek, krokoměr, související s tím, že letošní Světový den diabetu nese podnázev 10 000 kroků v prevenci cukrovky.
Celá akce byla pro nás velikým přínosem pro naše studium i praktický život.
Děkujeme medikům i paní profesorce Kolářové.

Karolína Urbanová, Petra Vítková, 1. D