Odborná exkurze

Dne 8. listopadu se třída 3. D zúčastnila odborné exkurze v Mateřské, základní a střední škole pro sluchově postižené v Holečkově ulici v Praze 5.
V první části exkurze se nám věnoval speciální pedagog, Mgr. Pavel Rozlívka. V krátké přednášce nás obeznámil se strukturou školy, speciálním způsobem výuky dětí a různými sluchovými vadami a možnostmi jejich nápravy.
V druhé části jsme absolvovali formou náslechu výuku v logopedické třídě a poté ve třídě pro děti s těžším sluchovým postižením.
Vzhledem k tomu, že studujeme obor sociální a právní služby a také ve 3. ročníku předmět  znakový jazyk, byla tato exkurze pro naši třídu velmi užitečná a přínosná.

Sabina Franceová, Nikola Žirovnická, 3. D