„To neprojde!“

V pátek 23. září 2016 jsme se ve Skautském institutu zúčastnili za doprovodu paní profesorky Halešové workshopu s názvem „To neprojde!“ Hlavním tématem byl komunismus a život v bývalém Československu v době totality.

V úvodu nám organizátoři přiblížili dobu nástupu komunistů v roce 1948, následně období normalizace. Výklad byl provázen několika zvukovými nahrávkami z archivu rádia a televize.

Poté jsme byli rozděleni do skupin, ve kterých jsme na základě nám přidělených rolí hráli autentické postavy disidentů. Prezentovali jsme jejich názory a postoje. Ve skupině jsme pak na fiktivním večírku k oslavě narozenin jednoho z aktérů vyráběli s ostatními disidenty samizdatový časopis.

Vyzkoušeli jsme si však zahrát také postavy komunistů, kterým se samizdatový časopis dostal do rukou. Na schůzi KSČ jsme pak vynášeli nad tvůrci zakázané publikace tresty.

Po návratu do svých původních rolí jsme byli odhaleni a zatčeni. Všichni jsme jednotlivě podstoupili výslech na STB. Nutno říct, že v podání organizátorů, kteří měli i autentické uniformy, byl velice přesvědčivý. Klobouk dolů před moderátorem workshopu Honzou, pozdějším vyšetřovatelem, který předvedl heroický herecký výkon.

Po výsleších jsme se dozvěděli, jak naše postavy dopadly a čím si prošly v následujících dvou letech. Na základě těchto informací jsme pak měli za naši postavu podepsat buď Chartu 77, nebo Antichartu. Zajímavá byla debata, kdy jsme vyjadřovali své názory a hodnotili, na základě čeho se naše postavy rozhodovaly při podepsání těchto dokumentů.

Závěrem nám organizátoři pustili záznam dokumentu, který mapoval situaci 17. listopadu 1989 a dalších listopadových dnů v průběhu sametové revoluce. Celá akce byla velmi zdařilá. Poděkování patří škole, která nám tuto výjimečnou akci umožnila absolvovat, a také organizátorům obecně prospěšné společnosti Post Bellum za skvělou atmosféru a hezký zážitek.

Jakub Liška, 3. C