Trestná činnost dětí a mládeže

Ve středu 4. listopadu 2019 se na naší škole konala přednáška na téma trestná činnost dětí a mládeže, kterou nám přijela prezentovat paní policistka z Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Skládala se z dvou hodinových bloků. V první hodině jsme byli seznámeni s rozdíly mezi příslušníky státní policie a strážníky policie městské, s policejními uniformami i odznaky. Dále jsme se dozvěděli něco nového o trestní odpovědnosti dětí a mladistvých, o jejich umisťování do výchovných ústavů a v případě mladistvých do vězení.
Poté nám byly představeny trestné činy, které jsou nejčastěji páchány dětmi a mladistvými, rozdíly mezi některými z nich a jejich případná trestáni. Téma bylo prokládáno konkrétními případy, které paní policistka osobně řešila.
Druhá hodina se týkala prevence proti úskalím na internetu. V rámci této hodiny jsme sledovali ukázky situací, které se nám mohou přihodit při používání moderních technologií. Ukázky se týkaly například rozesílání intimních fotografií, vydírání přes internet nebo používání telefonu při běžném přecházení ulice. Tuto přednášku hodnotím velice kladně a myslím si, že byla pro nás všechny velice přínosná.

Petr Kadleček, 1. A