Vánoční koledování

V úterý 17. prosince 2019 pozval pěvecký sbor Drtinka spolu se zástupci dramatického kroužku studenty prvních ročníků na své pásmo lidových koled z Čech a Moravy. A protože co Čech – to muzikant, na závěr  zpívala koledy celá aula.