Týden vědy AV ČR

Dne 6. listopadu 2018 jsme se s třídní profesorkou Mgr. Hartmanovou zúčastnili přednášky „Za svobodné Československo ve svobodné Evropě“, kterou pořádala Akademie věd ČR v rámci tradičního Týdne vědy. Pan docent Jan Němeček nám zajímavě vyprávěl zejména o zahraničním odboji a exilové vládě za 2. světové války. Přednáška pro nás byla přínosem a těšíme se, že v příštím roce se opět nějaké zajímavé akce pořádané v rámci Týdne vědy zúčastníme.

Veronika Hroudová, 3. B