Výuka německého jazyka s rodilou mluvčí

V rámci posílení výuky cizího jazyka jsme se rozhodli zahájit spolupráci s rodilou mluvčí z Rakouska, která naši školu několikrát navštíví. Bude se s žáky věnovat výuce reálií a konverzaci. Tato studentka biologie a dějepisu se při prvním setkání za asistence našich vyučujících věnovala tématu reálií Rakouska, konkrétně zajímavostem v jednotlivých spolkových zemích.