Vazební věznice Pankrác

V pondělí 29. dubna 2019 absolvovala třída 2. D exkurzi v objektu Vazební věznice Pankrác, která byla zaměřená na oblast penologie, strukturu vězeňského systému a možnosti vnitřní diferenciace, např. jaký je režim pro odsouzené závislé na drogách, resocializace vězňů a jejich pracovní zařazení a v neposlední řadě co obnáší práce sociálního pracovníka ve vězeňství.
Součástí této exkurze byla prohlídka Památníku tzv. sekyrárny. Náš průvodce Mgr. Jiří Diviš nám zajímavou formou poskytl poučné a poutavé vyprávění o historických událostech, spojených s osudem lidí v těchto autentických prostorách bývalého popraviště tzv. sekyrárny.
Jsou to hodnotné informace a zkušenosti pro studenty studijního oboru právní a sociální služby.

Mgr. Ľubica Drnáková

Samotná exkurze Vazební věznice Pankrác byla velmi zajímavá a poučná. Náš průvodce nám vysvětlil jaké přísná pravidla se musí dodržovat v celém objektu nejen pro samotné odsouzené, ale také pro zaměstnance. Měli jsme možnost prozkoumání cel na vlastní kůži.
Horší pocity nastaly, když jsme vstoupili do prostoru Památníku tzv. sekyrárny, konkrétně do místnosti, ve které němečtí Nacisté popravovali své oběti. V této místnosti jsme se cítili velmi nepříjemně při představě, že zde lidé skutečně umírali.
Zároveň jsme rádi, že nám bylo umožněno se do těchto prostor podívat. Exkurze se nám moc líbila a děkujeme.

Studenti 2. D